WWF-Vietnam: Tuyển lái xe dự án | WWF
WWF-Vietnam: Tuyển lái xe dự án

Posted on 13 November 2019

Nơi làm việc: Huế, Việt Nam
Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính 
Cung cấp dịch vụ lái xe và đưa công văn/ thư tín cho văn phòng tại địa phương. Có thể thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác khi có yêu cầu.
Lái xe đón / đưa cán bộ Dự án/ các đoàn chuyên gia cho văn Phòng liên lạc WWF-Việt Nam tại Huế -
Hỗ trợ các nhóm cán bộ Dự án trong các chuyến đi thực địa / chuyến công tác đến các địa bàn dự án theo yêu cầu.
Thường xuyên kiểm tra tình hình xe ô tô, đảm bảo vận hành tốt và  duy trì chế độ bảo hành.
Thực hiện và tuân thủ theo các quy định hiện hành vận hành xe cơ giới.
Thường xuyên vệ sinh và chăm sóc xe.
Luôn kiểm tra xe để phát hiện và khắc phục kịp thời hư hỏng, bảo dưỡng xe định kỳ, cập nhật, ghi nhân đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi theo quy định của WWF.
Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của tổ chức.
Các nhiệm vụ khác được phân công. 

Yêu cầu của vị trí
Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (NGO)
Có kinh nghiệm lái xe trong rừng, địa bàn dự án ở vùng sâu vùng xa.
Bằng lái xe B2 với kinh nghiệm trên 5 năm
Sức khỏe tốt; nhiệt tình và trung thực; CV rõ rang
Cam kết bền vững để làm việc với WWF.
Yêu cầu có kiến thức về lái xe tại địa phương và luật lái xe
Có kiến thức về địa lý địa phương và các tuyến đường.
Các yêu cầu theo quy định đối với người điều hanh xe cơ giới.Kỹ năng và Năng lực cần thiết
Làm việc nhóm và hỗ trợ nhóm.
Có thể làm việc dưới áp lực cao , cam kết thời hạn.
Chủ động, lắng nghe, hợp tác cởi mở và đổi mới.
Tuân thủ các giá trị của WWF: Có kiến thức, Lạc quan, Quyết đoán và Cam kết. 

Nơi nhận hồ sơ: 
Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ theo địa chỉ email: recruitment.vn@wwf.org.vn, muộn nhất ngày 20/11/2019
Chi tiết yêu cầu công việc được đính kèm.
 
Donate
Donate to WWF